Steeds meer realiseren we dat het stervensproces naast intens, ook een heel mooi proces is. De taboe daaromheen begint steeds meer te verdwijnen. Er begint een besef te ontstaan dat er meer is na het overlijden. Dat het leven niet stopt. De ziel maakt de overgang naar een andere dimensie. Het sterven op aarde is een geboorte in een andere dimensie.

 

Rondom het overlijden kunnen levensthema's omhoog komen die nog niet verwerkt zijn. Angsten die nog in het onderbewuste zaten en nu zich opnieuw laten zien. In deze periode is het soms fijn als je met iemand in gesprek kan gaan die voorbij de sluier kan voelen, horen en spreken. Die je vragen kan beantwoorden. Niet alleen voor diegene die de overgang maakt, ook voor diegene die achterblijven. 

 

Ik kan voelen, spreken en zien voorbij de sluier, contact maken met je ziel en met je praten over eventuele angsten, je ondersteunen in jouw proces nu. Als je dat fijn vind, kan ik healing geven of energetisch bijstaan in de overgang die je nu maakt. Waardoor er makkelijker door fases van angst en pijn gestapt kan worden en ondersteuning gegeven kan worden om de overgang zo prettig mogelijk kan verlopen.

 

Daarnaast ben ik er voor de achterblijvers. Kan ik benoemen welke fase zich nu ontvouwt, hoe de ziel het lichaam verlaat, en troost bieden. 

 

Mensen met Alzheimer hebben vaak minder kennis van hun overlijden op een bewuste laag. Wel kan er een angst ontstaan rondom het overlijden omdat er dingen gebeuren die ze veelal niet begrijpen of kunnen delen. Waardoor dit zich kan uiten in angst en paniek. Dat kan een overgang intens maken. Niet alleen voor diegene die de overgang maakt, ook voor diegene die achterblijft. Het geeft een gevoel van onmacht en dieper verdriet. 

 

Op dat moment kan ik ondersteunen met energetische behandelingen. Waardoor er meer rust en verzachting komt en het stervensproces daardoor prettiger wordt ervaren. Voor diegene die de overgang maakt, ook voor diegene die achterblijft.